Paano kaya kung magtiwala ako minsan sa hangin at hayaan kung saan man ako nito dalhin.

Paano kung hindi naman pala masama kung paminsan-minsan, magtiwala ako sa kung ano mang hindi nakikitang pwersa at hayaang ako’y gulatin at pamanghain.

Paano kung sa pagkakataong ito’y hayaan ko munang magpahinga ang aking sarili matapos ang matagumpay na mahabang karera patungo sa mga pangarap na nais kong abutin.

Paano kung sa oras na ito, maupo muna ako at panuoring mangyari ang mga bagay sa harap ko.

Nais kong makaranas ng mga bagay na di ko man lamang nakita sa aking hinagap kahit minsan.

Nais kong makaranas ng mga bagay na di ko man lamang nakita sa aking hinagap kahit minsan.

Go with the wind.jpeg

Words and Artwork by MV Sorima

Brought to you by ARTFLOP

Advertisements