Sa ating lahat na nangangarap na ibabalik sa atin ng uniberso ang tamis nating ibinigay sa bawat piyesang pinagbuhusan ng puso’t kaluluwa.

Sa ating lahat na nangangarap na tayo’y dadalhin ng ating kakayanang humabi ng mga umaawit at mabubulaklak na salita, sa mga lugar na di pa natin nakikita.

Sa ating lahat na nangangarap na makaantig ng mas marami pang mambabasa.

Sa ating lahat na nangangarap na magtagumpay sa mas malalaki nating plano sa ating karera bilang manunulat.

Sa ating lahat na nalulugmok sa mga pagkakataong walang lumalabas sa ating pagod na isipan.

Sa ating lahat na pilit na gumagawa ng lugar para sa mga makata.

Sa ating lahat na naniniwala na mayroon rin tayong mapapala.

Sa ating lahat na sa pagtatapos ng araw ay naniniwalang kayang mabago ng ating mga pangungusap at talata ang mundong ating tinatahanan.

Naniniwala akong babalik sa atin ang lahat ng may interes pang kasama.

Words and photo by MV Sorima

Advertisements